งานบริการผู้ป่วย

กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ที่ชั้น 1 อาคารรัชมงคล โดยเปิดให้บริการทุกวันราชการ ช่วงเวลา 9-12 น. 

รวมถึงให้บริการรับปรึกษาโรคฉุกเฉินด้านประสาทศัลยศาสตร์จากห้องฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารรัชมงคล โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตารางออกตรวจประสาทศัลยแพทย์ ในเวลาราชการ

ตารางออกตรวจประสาทศัลยแพทย์ นอกเวลาราชการ


เพียงแค่คุณ”โหลด” ก็อยู่ในโหมดไม่ต้องยืนรอ”คิว”

Application “PNI Plus” ตัวช่วยทันยุค รับวิถีชีวิตใหม่ แบบ New Normal สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวแอปพลิเคชัน ที่จะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น ช่วยลดความแออัด เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถรับคิวการรับบริการตั้งแต่อยู่ที่บ้าน สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS หรือ Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pni.plus

source: https://www.facebook.com/PNI.Bangkok/posts/1370378239818561


%d bloggers like this: