การป้องกันโรคปวดหลัง

งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

แพทย์หญิง รัตนาพรรธณ์ จันทร์อุบล
นักกายภาพบำบัด ณัฏฐ์​ก​ฤ​ตา​ ฐิติ​ธัญ​วรั​ต​ม์
นักกายภาพบำบัด ชื่นชอบ​ นิศามณีพงษ์

การใช้ชีวิตประจำวันให้ถูกต้อง ป้องกันการปวดหลังได้

การบริหารกล้ามเนื้อ

  • ขณะบริหารกล้ามเนื้อไม่ควรกลั้นหายใจ
  • สามารถทำเพิ่มได้หลายชุดต่อวัน

  • หากมีอาการปวด ชา เพิ่มมากขึ้นให้งดท่านั้น และปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: