อาการปวดคอเรื้อรัง

(Chronic Neck Pain)

งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

แพทย์หญิง รัตนาพรรธณ์ จันทร์อุบล
นักกายภาพบําบัด อานุภาพ ธนศักดิ์อำไพ
นักกายภาพบำบัด ปวีณา กัญญะพิลา

อาการปวดคอเรื้อรัง

อาการปวดคอเรื้อรัง หมายถึง อาการปวดคอต่อเนื่อง หรือเป็นๆหายๆมากกว่า 3 เดือน บางรายอาจมี
อาการปวดร้าวไปศีรษะ หรือปวดร้าวไปบ่า ไหล่ มือข้างใดข้างหนึ่ง

สาเหตุของการปวดคอ

1.กล้ามเนื้อคอหดเกร็งจากท่าทางในกิจวัตรประจำวันที่ผิด หรืออยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไป หรือจากภาวะความเครียดทางจิตใจ
2.กล้ามเนื้อคอเคล็ดหรือยอกเฉียบพลัน จากการใช้งานมากเกินไป หรือการเคลื่อนไหวแบบเร็ว หรือรุนแรงเกินไป
3.ภาวะกระดูกคอเสื่อม โดยอาจเป็นความเสื่อมตามอายุหรือจากการใช้งาน
4.หมอนรองกระดูกคอเคลื่อน จากการบาดเจ็บหรือความเสื่อมของหมอนรองกระดูก ทำให้มีการยุบตัวและเคลื่อนที่
5.การบาดเจ็บของกระดูกคอ กระดูกคอหักหรือเคลื่อนจากอุบัติเหตุที่รุนแรง เช่น ตกจากที่สูง อุบัติเหตุจากยานพาหนะ
6.สาเหตุอื่นๆ เช่น เนื้องอกการติดเชื้อ เป็นต้น

ควรปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยสาเหตุ และวางแผนการรักษาให้ถูกต้องและเหมาะสม

การออกกำลังกายสำหรับผู้ที่มีอาการปวดคอ

ประกอบด้วย
1.การออกกำลังกล้ามเนื้อคอ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทาน
2.การออกกำลังแบบยืดเหยียด เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และลดอาการปวดเกร็ง
3.การออกกำลังแบบแอโรบิกเพื่อสร้างความแข็งแรงพื้นฐาน เช่น เดิน ว่ายน้ำ โยคะ ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

1.ท่าบริหารเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

บริหารกล้ามเนื้อคอและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของคอ

  • ทุกท่าให้เกร็งกล้ามเนื้อค้างไว้ นับ 1-3 แล้วคลายออก ทำ 10คร้ัง เช้าและก่อนนอน
  • ไม่ควรกลั้นหายใจระหว่างที่เกร็งกล้ามเนื้อ
  • หากทำแล้วรู้สึกเมื่อยหรือล้าให้พักได้หรือลดจำนวนครั้งลง
  • หากทำได้ต่อเนื่อง และไม่รู้สึกเมื่อย ให้เพิ่มนับค้าง 1- 5 หรือเพิ่มจำนวนเป็น 20 ครั้ง

2.ท่ายืดกล้ามเนื้อ

  • ทำการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ
  • ควรยืดจนถึงจุดที่ตึงโดยไม่มีอาการเจ็บ แล้วค้างไว้ 10 วินาที ท่าละ 5 ครั้ง
  • ทำวันละ 2 รอบ เช้าและก่อนนอน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: