การใช้อุปกรณ์เฝือกพยุงคอ

งานกายอุปกรณ์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

โทร. 02-306-9899  ต่อ 3173

นักกายอุปกรณ์ ณฐกร เอกอุรุชัยเทพ

เฝือกพยุงคอ

เป็นกายอุปกรณ์เสริมที่ใช้คาดบริเวณลำคอ     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมกล้ามเนื้อและจำกัดการเคลื่อนไหวของกระดูกช่วงคอ

เหมาะกับ ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อบริเวณคอ และ ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทที่ไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณคอได้

หลักการทำงาน

 • เพื่อประคองและป้องกันช่วงลำคอให้มีการเคลื่อนไหวที่น้อยลง
 • ช่วยเตือนผู้ใส่ไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหว โดยการป้อนกลับของประสาทสัมผัส (sensory feedback)
 • ช่วยรองรับและพยุงน้ำหนักของส่วนศีรษะแทนส่วนลำคอและกระดูกคอ

การทำความสะอาด

ควรซักทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่หรือผงซักฟอก ล้างด้วยน้ำสะอาดและนำไปตากในที่ร่มให้แห้งสนิท  ไม่ควรใส่ทั้งที่อุปกรณ์ยังเปียกหรือชื้นอยู่ เพราะจะให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียได้

1. เฝือกพยุงคอชนิดอ่อน (Soft Collar)

ใช้เป็นเครื่องเตือนและประคอง เพื่อลดการเคลื่อนที่ของส่วนคอให้น้อยลง มีส่วนช่วยในการลดการเกร็งและบรรเทาอาการปวดต้นคอเพื่อเลี่ยงอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อที่ไม่ใช่กระดูก

วิธีการใส่อุปกรณ์

 1. นำเฝือกทาบที่ลำคอโดยให้ตีนตุ๊กแกอยู่ด้านหลัง  และส่วนที่เว้าทาบด้านหน้าเพื่อรองรับคาง
 2. จัดเฝือกให้กระชับลำคอและติดตีนตุ๊กแกให้กระชับ

2. เฝือกคอฟิลาเดเฟีย (Philadelphia Collar)

ใช้เพื่อจำกัดและป้องกันการเคลื่อนที่ของส่วนคอ เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาในส่วนของกระดูกคอเช่น อาการปวดหรือบาดเจ็บที่เกิดจากภาวะกระดูกส่วนคอเสื่อม   กระดูกส่วนคอเคลื่อน เป็นต้น

วิธีการใส่อุปกรณ์

1. นำเฝือกชิ้นส่วนหลังทาบที่ลำคอด้านหลังให้พอดี

2. นำชิ้นส่วนหน้า(ชิ้นที่มีรู)มาทาบรองรับส่วนคาง โดยให้คางวางอยู่บนร่องภายในตัวเฝือกชิ้นหน้า

3. ประกบชิ้นหน้าทับชิ้นหลัง ติดตีนตุ๊กแกให้พอดีดังรูป

ข้อแนะนำการใช้

 • การใช้เฝือกคอเป็นประจำหรือเป็นเวลานาน อาจทำให้ติดเป็นนิสัย และทำให้กล้ามเนื้อคออ่อนแอลง จากการไม่ได้ใช้งาน
 • ระวังไม่ให้ใส่เฝือกคอแน่นจนเกินไปเพราะอาจไปบีบรัดหลอดเลือดบริเวณลำคอซึ่งเป็นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนสมองได้
 • ควรบริหารกล้ามเนื้อรอบคอให้แข็งแรงควบคู่กับการใส่เฝือกคอเป็นประจำ
 • ข้อบ่งชี้การใช้และระยะเวลาในการใส่อุปกรณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์และอาการผู้ป่วย

ท่าบริหารเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง

เริ่มจากยืนหรือนั่งคอตรง ใช้ฝ่ามือออกแรงดันศีรษะไปด้านตรงข้ามและเกร็งคอต้านไว้ดังรูป ให้ทำช้าๆค้างไว้ท่าละประมาณ 5-10 วินาที ทำสลับกัน 5-10 ครั้ง

ข้อสำคัญ ขณะบริหารต้องตั้งคอให้ตรงเสมอ ห้ามเคลื่อนที่

วิธีเลือกใช้ขนาดเฝือกพยุงคอที่เหมาะสม

 • ความสูงของเฝือก (แดง) วัดจากคางลงถึงรอยเว้าด้านบนของกระดูกสันอก
 • ขนาดของเฝือก (เขียว) วัดจากความยาวรอบคอของลำคอ

โดยมาตรฐานแล้ว ขนาดของเฝือกพยุงคอต่างๆ สำหรับคนเอเชีย ที่จัดจำหน่ายในประเทศ มีดังนี้

ขนาดขนาดวัดรอบคอ (ซม.)
S38 – 41
M41 – 45
L45 – 52

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: