การรักษากระดูกสันหลังแตกโดยการฉีดซีเมนต์ยึดกระดูกสันหลัง (Vertebroplasty/ Balloon Kyphoplasty)

นพ. ธีระ ตั้งวิริยะไพบูลย์
พญ. วริสา วงศ์ภาณุวิชญ์

การฉีดซีเมนต์ยึดกระดูกสันหลังเป็นการรักษาภาวะกระดูกสันหลังแตกยุบ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากภาวะกระดูกพรุนและมีภาวะกระดูกทรุด หรืออาจเกิดจากอุบัติเหตุ  วิธีดังกล่าวจะช่วยลดอาการปวด และเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกสันหลังที่แตกหักหรือยุบ

โดยปกติแล้ว การรักษาโรคกระดูกสันหลังแตกยุบ จะเริ่มจากการรักษาโดยการนอนพัก ร่วมกับการกินหรือฉีดยาแก้ปวด (Conservative treatment) เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ กระดูกสันหลังที่แตกสามารถเชื่อมติดได้เองภายในเวลา 2-3 เดือน เมื่อกระดูกติดดีแล้วผู้ป่วยจึงจะหายปวด  แต่กรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะเส้นประสาทหรือไขสันหลังถูกกดเบียดจากชิ้นกระดูกที่แตกหัก กระดูกสันหลังเคลื่อน หรือกระดูกแตกยุบจากเนื้องอกกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังเพื่อแก้ไขการถูกกดเบียด

สำหรับผู้ป่วยที่รักษาแบบไม่ผ่าตัดเป็นระยะเวลาหลายวันแล้วยังไม่หาย ยังปวดจนกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน  กระดูกสันหลังที่แตกยังไม่มีการเชื่อมติดเมื่อเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์  หรือมีภาวะกระดูกสันหลังยุบเพิ่มมากขึ้นอีก ควรได้รับการรักษาโดยการฉีดซีเมนต์ยึดกระดูกสันหลัง เพื่อเสริมความแข็งแรงกระดูกและยึดเชื่อมกระดูกสันหลังที่แตก 

วิธีการฉีดซีเมนต์ยึดกระดูกสันหลัง สามารถทำได้ทั้งโดยการให้ยาระงับปวดด้วยวิธีฉีดยาชาเฉพาะที่ซึ่งไม่ต้องวางยาสลบ (Local anesthesia) หรืออาจโดยการวางยาสลบ (General anesthesia) ซึ่งการเลือกวิธีการดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วย ว่าจำเป็นต้องได้รับการฉีดซีเมนต์เป็นปริมาณเท่าใด และผู้ป่วยสามารถทนการนอนคว่ำได้นานเท่าใด

ภาพแสดงห้องผ่าตัดและเครื่องถ่ายรังสีเอ็กซ์ในการเตรียมผู้ป่วยเพื่อฉีดซีเมนต์ยึดกระดูกสันหลัง

ในการฉีดซีเมนต์ยึดกระดูกสันหลัง (Vertebroplasty)  ผู้ป่วยจะอยู่ในท่านอนคว่ำ บนเตียงผ่าตัด จากนั้นจึงเริ่มลงมีดในตำแหน่งที่จะปักเข็มประมาณ 2-3 มิลลิเมตร  เมื่อปักเข็มเข้าไปในกระดูกสันหลังและยืนยันตำแหน่งโดยใช้เครื่องถ่ายรังสีเอ็กซ์ (X-ray/Fluoroscope) จะทำการฉีดสารทึบแสงทางเอ็กซเรย์เพื่อดูตำแหน่งที่จะฉีดซีเมนต์ว่าปลอดภัยหรือไม่  มีโอกาสที่ซีเมนต์จะรั่วออกมากดไขสันหลังหรือไม่  เมื่อมั่นใจว่าได้ตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว จะทำการฉีดซีเมนต์เข้าไปในกระดูกสันหลังเพื่อยึดกระดูกสันหลังที่แตก  

ในขณะที่ฉีดซีเมนต์เข้ากระดูกสันหลัง  แพทย์จะเห็นภาพในจอรับภาพของเครื่องถ่ายรังสีเอ็กซ์อยู่ตลอดเวลา  หลังจากฉีดซีเมนต์แล้วจะให้ผู้ป่วยนอนหงายประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพื่อให้ซีเมนต์แข็งตัว  หลังจากนั้นผู้ป่วยจึงสามารถลุกนั่งหรือยืนได้

ภาพแสดงการฉีดซีเมนต์ยึดกระดูกสันหลัง (Vertebroplasty)

การฉีดซีเมนต์ยึดกระดูกสันหลังวิธีนี้ สามารถรักษาอาการปวดหลัง จากภาวะกระดูกสันหลังแตกยุบได้  แต่ไม่สามารถถ่างขยายกระดูกสันหลังที่แตกยุบ ให้คืนสู่ขนาดใกล้เคียงปกติ  ทำให้บริเวณที่ยุบมีการโก่งเอียงจนแนวหลังผิดปกติถาวรได้(Kyphosis) จึงมีอีกทางเลือก คือ การฉีดซีเมนต์ยึดกระดูกสันหลัง ด้วยการยกถ่างกระดูกสันหลังที่แตกยุบด้วยบอลลูน(Balloon Kyphoplasty) วิธีนี้ สามารถยกความสูงของกระดูกสันหลังที่แตกยุบให้สูงขึ้นในระดับที่ใกล้เคียงกับระดับปกติ  โดยใช้บอลลูนขยายหรือเครื่องมือช่วยถ่างขยายใส่เข้าไปภายในกระดูกสันหลังที่แตกยุบ ผ่านเข็มที่ใช้ฉีดซีเมนต์  แล้วจึงฉีดซีเมนต์ยึดกระดูกสันหลัง

การฉีดซีเมนต์ยึดกระดูกสันหลังด้วยวิธีใช้บอลลูนนี้ สามารถรักษาอาการปวดหลังได้

นอกจากนี้จะช่วยยกส่วนที่แตกยุบของกระดูกสันหลังให้คืนสู่ขนาดใกล้เคียงปกติ และยังทำให้ฉีดซีเมนต์ได้ปริมาณมากกว่าวิธีไม่ใช้บอลลูน (Vertebroplasty) โดยที่การรั่วของซีเมนต์น้อยกว่า  ทำให้กระดูกสันหลังที่แตกยุบแข็งแรงมากกว่า และอาจแก้ไขภาวะกระดูกสันหลังโก่ง (Kyphosis) ในระดับที่มีกระดูกสันหลังแตกยุบได้

แต่การฉีดซีเมนต์ด้วยวิธีนี้ แพทย์ที่ทำการรักษาต้องมีความชำนาญในการฉีดซีเมนต์ และใช้เครื่องเอ็กซเรย์ในห้องผ่าตัดได้เป็นอย่างดี  เพราะหากแพทย์ไม่มีความชำนาญเพียงพอ ขณะทำการฉีดอาจเกิดการรั่วไหลของซีเมนต์ออกจากกระดูกสันหลัง ซึ่งอาจกดเบียดไขสันหลังหรือเส้นประสาทได้

ภาพแสดงขณะฉีดซีเมนต์โดยการยกถ่างกระดูกสันหลังที่แตกยุบด้วยบอลลูน
(Balloon Kyphoplasty)

กล่าวโดยสรุปคือ  การฉีดซีเมนต์ยึดกระดูกสันหลังเป็นวิธีการรักษาภาวะกระดูกสันหลังแตกยุบที่ได้ผลดี  เจ็บแผลผ่าตัดน้อยมาก  ผู้ป่วยหายปวดหลังได้เร็วและสามารถฟื้นตัวกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติในระยะเวลาสั้น  นอกจากนี้ยังป้องกันภาวะกระดูกสันหลังโก่งค่อมที่อาจตามมาหลังจากรักษากระดูกสันหลังที่แตกยุบด้วยวิธีไม่ผ่าตัดและรอให้กระดูกติดเอง


ตัวอย่างผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดซีเมนต์ด้วยวิธียกถ่างกระดูกสันหลังที่แตกยุบด้วยบอลลูน

ภาพเอ๊กซเรย์จากจอมอนิเตอร์ในห้องผ่าตัดแสดงการถ่างกระดูกสันหลังที่แตกยุบด้วยบอลลูน
ทั้ง 2 ข้างก่อนฉีดซีเมนต์
 
      ภาพเอ๊กซเรย์จากจอมอนิเตอร์ในห้องผ่าตัด แสดงภาพขณะฉีดซีเมนต์ โดยการยกถ่างกระดูกสันหลังด้วยการใช้บอลลูน (Balloon Kyphoplasty)
ภาพเอ๊กซเรย์แสดงกระดูกสันหลังแตกยุบก่อนทำการรักษา
ภาพเอ๊กซเรย์ผู้ป่วยรายเดียวกันที่ได้รับการฉีดซีเมนต์ยึดกระดูกสันหลังโดยการยกถ่างกระดูกสันหลังที่แตกยุบด้วยบอลลูน

%d bloggers like this: